Privacybeleid

PRIVACY STATEMENT

Grib Coaching en Meer

Het onderstaande Privacy Statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Grib Coaching en Meer), Brabantlaan 13 4902bj , KVK: 76818942.

Versie 1.0 – 15-02-2020

Grib Coaching en Meer verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen en geven we overige informatie die voor jou van belang kan zijn. In de cookieverklaring lees je van welke cookies gebruik wordt gemaakt. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten van Grib Coaching en Meer en geeft per onderwerp de meest relevante informatie. Grib Coaching en Meer gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke en verantwoordelijkheid
Grib Coaching en Meer is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. Grib Coaching en Meer vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten (en website-bezoekers) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

Voor welke doeleinden verwerkt Grib Coaching en Meer jouw persoonsgegevens?
De persoonlijke gegevens die van jou worden verzameld, worden door Grib Coaching en Meer gebruikt voor haar bedrijfsvoering en voor het naar behoren uitvoeren van de werkzaamheden die door jou aan Grib Coaching en Meer zijn opgedragen.

De processen waarvoor Grib Coaching en Meer persoonsgegevens verwerkt zijn:

 • de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met klanten
 • onze financiële administratie
 • klantbetrokkenheid en relatiebeheer
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 • het gebruik maken van de afspraak-module op onze website

Van wie verzamelt Grib Coaching en Meer persoonsgegevens?
In de hierboven genoemde processen verzamelt Grib Coaching en Meer gegevens van:

 • klanten met wie een overeenkomst is/wordt gesloten
 • bezoekers van de website van Grib Coaching en Meer

Welke persoonsgegevens verzamelt Grib Coaching en Meer?

Grib Coaching en Meer verzamelt persoonsgegevens direct bij jou. De meest voorkomende persoonsgegevens zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Cookies (zie Cookieverklaring)
 • IP-adres
 • Surf- en clickgedrag

Geven en intrekken van toestemming
Grib Coaching en Meer biedt diverse prestaties aan die alleen uitgevoerd kunnen worden door gebruik te maken van jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan bijvoorbeeld je emailadres voor het sturen van een nieuwsbrief, een rekening of promotionele e-mails. Jouw gegevens worden alleen gebruikt als jij hiervoor expliciete toestemming geeft. Je zult daarbij altijd geïnformeerd worden voor welke doeleinden je gegevens worden gebruikt, welke gegevens het betreft en aan wie deze worden verstrekt. Geef jij Grib Coaching en Meer toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens, dan kan je deze toestemming op een later moment altijd intrekken.

Hoe zorgt Grib Coaching en Meer voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
Grib Coaching en Meer gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Wij delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Gegevensdeling met derden

Jouw persoonsgegevens worden niet door Grib Coaching en Meer op eigen initiatief verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Grib Coaching en Meer kan jouw (persoons)gegevens met derden delen wanneer je daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor hebt gegeven of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Grib Coaching en Meer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Grib Coaching en Meer verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
Grib Coaching en Meer bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kun je gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?
Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Grib Coaching en Meer via marjolein@gribling.nl. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Je kunt ook verzoeken je gegevens te laten verwijderen; dit is slechts mogelijk voor zover Grib Coaching en Meer nog aan wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Technische beveiliging
Om je persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Grib Coaching en Meer passende beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte. Grib Coaching en Meer neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Cookieverklaring
Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden, zoals meest bezochte pagina’s, bezoektijden, regio’s en of er gebruik wordt gemaakt van een tablet, smartphone of PC. Het doel van het verzamelen van deze algemene bezoekgegevens is om statistieken te kunnen bijhouden, zodat wij informatie krijgen over het gebruik van onze website, de website aan de hand van die gegevens kunnen verbeteren en inzicht krijgen in de effectiviteit van onze campagnes.

Op deze website van Grib Coaching en Meer worden cookies en widgets gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op, of uitgelezen van jouw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen, beveiligde servers van een derde partij. Op onze website worden de volgende cookies en widgets gebruikt:

 • Google Analytics
  Analyse bezoekgegevens
 • Facebook PixelAnalyse                                                                                                                                                                                                                       
 • Facebook advertenties

Je kunt ervoor kiezen om cookies en widgets wel of niet te accepteren. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kun je de instellingen van jouw browser zodanig wijzigen dat cookies en widgets desgewenst niet worden geaccepteerd. Bekijk de hulppagina van jouw browser voor exacte instructies. Als je ervoor kiest om cookies en widgets niet te accepteren, kun je mogelijk geen volledig gebruik maken van de interactieve mogelijkheden van de website van Grib Coaching en Meer of andere sites die je bezoekt.

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw site-bezoek meer registreren. Je kunt ervoor kiezen de cookies handmatig te verwijderen vóórdat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie kun je de handleiding van jouw browser raadplegen

Links naar websites van derden
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Vragen
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt een e-mail sturen naar marjolein@gribling.nl .

Hits: 45